Jewel, Singapore

Zurück zu Projekten
Jewel, Singapore
Anwendung: Orientierungsbeleuchtung, Bodenbeleuchtung, Indirekte Beleuchtung, Architektonisches Detail
Umgebung: Öffentlich, Innenbeleuchtung
Benutzte Produkte: POKI 508 (Mittlere Lichtleistung)
Ast: KKDC Singapore
Datum: 2020-03-10

Lighting Design: Lighting Planners Associates
Photography: Fabian Ong


 Fabian Ong